Sisältö |

Tehtävänanto |

Tehtävänanto on osa Tero Karvisen Haaga-Heliassa suoritettavaa Palvelinten hallinta-kurssia. http://terokarvinen.com/2018/aikataulu-%E2%80%93-palvelinten-hallinta-ict4tn022-4-ti-5-ke-5-loppukevat-2018-5p

a) Opiskele yllä aikataulussa olevat artikkelit. Noissa artikkeleissa opetetaan ne asiat, joilla läksyt saa tehtyä. Tätä lukutehtävää ei tarvitse raportoida. Luettava materiaali on kunkin tapaamiskerran kohdalla.

b) Tee kahdella orjalla esimerkki, jossa orjat saavat eri muuttujan pilarista. Tarkista ‘pillars.items’, että kummalekin orjalle mene eri tieto. Tee jokin muu kuin tunnilla tehty sshd-esimerkki.

c) Tee kahdella orjalla esimerkki, jossa toinen orja saa muuttujan pilarista ja toinen käyttää oletusarvoa (pillar.get). Tee jokin muu kuin tunnilla tehty sshd-esimerkki.

A) Kahden Salt-orjan muuttujat pilarista

Tehdään yksinkertainen kahden orjan esimerkki, jossa tallennetaan kuvitteelliset palvelinkohtaiset MySQL-palvelimen salasanat kahdelle eri palvelimelle (minionille).

Saltin ‘pillars’ konfigurointi | 1

Luodaan /srv/pillar/top.sls tiedosto Salt pilarien hallitsemiseksi ja lisätään seuraava sisältö:

$cd /srv/pillar/
$sudoedit	top.sls

base:
 's101':
  - mysqlconfs101
 's001':
  - mysqlconfs001

Luodaan mysqlconfs101.sls ja mysqlconfs001.sls tiedostot, johon laitetaan Mysql-palvelinten salasanat.

Tiedostojen sisällöt:

$ tail -vn +1 mysqlconfs*
==> mysqlconfs001.sls <==
mysqlbackendpw: yiavRugBynUtDyRudCecbackeuGlyp

==> mysqlconfs101.sls <==
mysqlbackendpw: .OkyeushdebPerWantIfyecgietCac

Saltin jinja ja muuttujien konfigurointi | 2

Tallennetaan MySQL -salasanat palvelimilla, eli minioneilla s101 ja s001 sijaintiin /etc/mysql/mysqlsecret.conf

Luodaan /srv/salt/mysqlpw.sls ja /srv/salt/config/mysqlsecret.conf tiedostot. Tallennetaan tiedostojen sisällöksi:

$ tail -vn +1 /srv/salt/mysqlpw.sls 
==> mysqlpw.sls <==
#mariadb-server:
# pkg.installed

/etc/mysql/mysqlsecret.conf:
 file.managed:
  - source: salt://config/mysqlsecret.conf
  - template: jinja
  - context:
   mysqlpw: 

#mariadb-server:
# service.running:
#  - watch:
#   - file: /etc/mysql/mysqlsecret.conf


$ tail -vn +1 config/mysqlsecret.conf 
==> config/mysqlsecret.conf <==
Mysql PW: 

Koska Mysql-serveriä ei ole nyt tarkoitus asentaa, on nämä kohdat kommentoitu pois.

testaus & pillars.items |

Testataan Salt tilaa ja pilareita suorittamalla komento sudo salt '*' mysqlpw

parent directory not present

Saamme yhden virheilmoituksen toiselta minionilta puuttuvasta /etc/mysql -kansiosta. Oletettavasti näin tapahtuu koska toiselle minionille ei ole asennettu Mysql-palvelinta ollenkaan. Tästä päästään eroon muokkaamalla Salt -tilaa lisäämällä siihen - makedirs: True 3

$ tail -vn +1 mysqlpw.sls 
==> mysqlpw.sls <==
#mariadb-server:
# pkg.installed

/etc/mysql/mysqlsecret.conf:
 file.managed:
  - source: salt://config/mysqlsecret.conf
  - makedirs: True
  - template: jinja
  - context:
   mysqlpw: 

#mariadb-server:
# service.running:
#  - watch:
#   - file: /etc/mysql/mysqlsecret.conf

Nyt tila toimii kummallakin minionilla

makedirs: True

Myös sudo salt '*' pillar.items -komento toimii odotetusti.

$ sudo salt '*' pillar.items
s201:
  ----------
bnc:
  ----------
s001:
  ----------
  mysqlbackendpw:
    yiavRugBynUtDyRudCecbackeuGlyp
s101:
  ----------
  mysqlbackendpw:
    .OkyeushdebPerWantIfyecgietCac

B) Salt pilarin muuttuja ja oletusarvo

Oletusarvon lisääminen onnistuu vain muuttamalla Salt-tilassa /srv/salt/mysqlpw.sls olevan jinjan kontekstimuuttujan funktiota.

Sensijaan että käytetään , käytetään pillar.get -funktiota näin,

Täten Salt-tilan konfiguraatio muuttuu vähän:

$ tail -vn +1 /srv/salt/mysqlpw.sls 
==> mysqlpw.sls <==
#mariadb-server:
# pkg.installed

/etc/mysql/mysqlsecret.conf:
 file.managed:
  - source: salt://config/mysqlsecret.conf
  - template: jinja
  - context:
   mysqlpw: 

#mariadb-server:
# service.running:
#  - watch:
#   - file: /etc/mysql/mysqlsecret.conf

Toimivuus voidaan tarkistaa käyttämällä sudo salt '*' pillar.items -komentoa. Täytyy kuitenkin muistaa että ensin pitää määritellä jollekkin aikaisemmin määrittelemättömälle minionille merkintä pilaritiedostoon /srv/pillar/top.sls. Nyt ei kuitenkaan määritellä mitään muuta, sillä haluamme Salt-tilan pillar.get -funktioon määritellyn oletusarvon s201 -minionin /etc/mysql/mysqlpw.conf -konfiguraatioon.

$ tail -vn +1 ../pillar/top.sls
==> ../pillar/top.sls <==
base:
 's101':
  - mysqlconfs101
 's001':
  - mysqlconfs001
 's201':
  -

Näin saadaan tulokseksi uusi tiedosto s201 -minionilla:

Summary for s201
------------
Succeeded: 1
Failed:  0
------------
Total states run:   1
Total run time: 50.297 ms
s101:
----------
     ID: /etc/mysql/mysqlsecret.conf
  Function: file.managed
   Result: True
   Comment: File /etc/mysql/mysqlsecret.conf updated
   Started: 08:57:01.435882
  Duration: 50.854 ms
   Changes:  
       ----------
       diff:
         New file
       mode:
         0644

Tiedoston sisältö on myös oikein päivitetty oletusarvolla:

@s201:~$ tail -vn +1 /etc/mysql/mysqlsecret.conf 
==> /etc/mysql/mysqlsecret.conf <==
Mysql PW: no mysql pw specified.

Mielenkiintoista kyllä, käyttämällä salt '*' pillar.items -komentoa, oletusarvoja ei listata minioneille, pelkästään jo määritellyt pillar -arvot:

$ sudo salt '*' pillar.items
s201:
  ----------
bnc:
  ----------
s001:
  ----------
  mysqlbackendpw:
    yiavRugBynUtDyRudCecbackeuGlyp
s101:
  ----------
  mysqlbackendpw:
    .OkyeushdebPerWantIfyecgietCac

B2

Lähteet |

[1: http://terokarvinen.com/2018/simple-secrets-in-salt-pillars

[2: http://terokarvinen.com/2018/make-a-million-of-those-jinja-templating-salt-states

[3: https://docs.saltstack.com/en/latest/ref/states/all/salt.states.file.html